Våre tjenester

Service verksted for alle produkter levert av Palfinger

Service verksted for alle produkter levert av Palfinger

Madab Vård & Omsorg AB har lång erfarenhet av att förmedla jour-familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra familjehemskonsulenter har god kunskap om familjehemsvård och insatser inom socialtjänstens område.

Read More
Pkk for kjøretøy over 7500 kg

Pkk for kjøretøy over 7500 kg

Vid en förfrågan från socialtjänsten matchas behovet med insatsen. Madab Vård & Omsorg AB’s placeringsrådgivning är till för dig som vill rådfråga oss kring en placering.

Read More